Zeppelin - DDR3 - 8GB - 1600Mhz

ID#5529
Zeppelin - DDR3 - 8GB - 1600Mhz ID#5529
0 ,000 Tomans

دسته بندی ها: RAM DDR3 رم

Share: