TwinMOS - DDR4 - 4GB - 2400

ID#5499
TwinMOS - DDR4 - 4GB - 2400 ID#5499
230 ,000 Tomans
TwinMOS - DDR4 - 4GB - 2400

TwinMOS - DDR4 - 4GB - 2400

230 ,000 Tomans

دسته بندی ها: Memories - DDR4

Share:

TwinMOS - DDR4 - 4GB - 2400

شرایط گارانتی یک سال گارانتی
مارک و برند TwinMOS