توجه » نحوه ثبت سفارش -> مرحله ۱ ۲ ۳ با دقت بخوانید

نحوه ثبت سفارش :


1 - دقت کنید حتما باید تا مرحله آخر دکمه تکمیل و ارسال سفارش بروید.


2- در هنگام ثبث سفارش فقط نوع پرداخت مشخص میکنید به درگاه پرداخت وصل نمی شوید حتما دکمه تکمیل و ثبت بزنید دقت کنید ( فقط )  بعد ثبت کامل و در دریافت شماره سفارش پین و مجوز پرداخت به ایمیل شما ارسال میشود.
______________________________________
______________________________________
______________________________________