PNY - NVIDIA Quadro P620

ID#2613
PNY - NVIDIA Quadro P620 ID#2613
0 ,000 Tomans
PNY - NVIDIA Quadro P620

PNY - NVIDIA Quadro P620

0 ,000 Tomans

دسته بندی ها: PNY کارت گرافیک

Share:

NVIDIA Quadro P620 - Graphics card - Quadro P620 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 low profile - 4 x Mini DisplayPort

مارک و برند PNY