Intel Core i5 - 3.2 GHz - 4460 - LGA 1150 - try

ID#23

خرید Intel Core i5 - 3.2 GHz - 4460 - LGA 1150 - try

Intel Core i5-4460 Haswell Quad-Core 3.2GHz LGA 1150 Desktop Processor Intel HD Graphics 4600

با این قیمت موجود نیست برای سفارش با قیمت جدید با ما در ارتباط باشید
1,880 ,000 Tomans 1,667 ,000 Tomans

Categories: CPUs / Processors intel

Share:

Core i5-4460

مارک و برند INTEL